Reklamacje

Iga Glass ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Iga Glass odpowiada za wady towaru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017.459 ze zmianami)

W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie cywilnym.

Iga Glass nie udziela gwarancji na towar.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres Iga Glass: 02-758 Warszawa, ul. Mangalia 4; w formie elektronicznej na adres e-mail: info@igaszklo.pl

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Iga Glass dostarczyć rzecz wadliwą do hurtowni Iga Glass na adres: 05-077 Warszawa – Wesoła, ul. Gościniec 18.

Iga Glass rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Iga Glass nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że żądanie to Iga Glass uznało za uzasadnione.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial